Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Ramazan Temel

ramazan.temel@kapadokya.edu.tr

0384 3535009-179


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans:İnönü Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 2007 [BR] Yüksek Lisans: Erciyes Üniversitesi-Sivil Havacılık ABD-Uçak Elektrik-Elektronik-2017