Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Reşit Murat Lükel

murat.lukel@kapadokya.edu.tr

+90 (384) 353 5009/1427


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Hacettepe Üniversitesi/Eczacılık/1998