Akademik Kadro


Dr. Öğretim Üyesi Rukiye Yalap

rukiye.yalap@kapadokya.edu.tr

0384 353 3009-220


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Erciyes Üniversitesi/Ebelik/2002 [BR] Yüksek Lisans: Erciyes Üniversitesi/Halk Sağlığı/2005 [BR] Doktora: Erciyes Üniversitesi/Halk Sağlığı/2011