Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Şaban Akpolat

saban.akpolat@kapadokya.edu.tr

+90 (384) 353 5009/1427


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü/1977