Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Şaban Tiryaki

saban.tiryaki@kapadokya.edu.tr

(0384) 353 5009/1427


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi [BR] Tıpta Uzmanlık: Cumhuriyet Üniversitesi/Radyodiagnostik