Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Sancak Demiryürek

sancak.demiryurek@kapadokya.edu.tr

03843535009


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans:Kocaeli Üniversitesi/Uçak Gövde-Motor/2013 [BR] Yükseklisans: Erciyes Üniversitesi/Sivil Havacılık/2016