Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Sebahattin Taşkıran

sebahattin.taskiran@kapadokya.edu.tr


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Erciyes Üniversitesi/Tıp Fakültesi/1995