Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Seda Özsağır

seda.ozsagir@kapadokya.edu.tr

+90 (384) 353 5009


AKADEMİK AŞAMALAR

Lİsans: Kocaeli Üniversitesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı/2012[BR] Yüksek Lisans: Karabük Üniversitesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı/ Devam Ediyor