Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Sedat Göktaş

sedat.goktas@kapadokya.edu.tr

+90 (384) 353 5009


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Ankara/Polis Akademisi/1996