Akademik Kadro


Dr. Öğretim Üyesi Selahattin Işık

selahattin.isik@kapadokya.edu.tr

+90 (384) 353 5009/1427


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans:Ankara Üniversitesi/Tıp Fakültesi/1976 [BR] Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi/Tıp Fakültesi/1976 [BR] Doktora:Ankara Üniversitesi/Bakteriyoloji ve Enf. Hastalıkları/1986