Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Selahattin Saykılı

selahattin.saykili@kapadokya.edu.tr

+90 (384) 353 5009/1427


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: İstanbul Üniversitesi/Tıp Fakültesi/1996 [BR] Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi/Tıp Fakültesi/1996