Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Semra Sarıay

semra.sariay@kapadokya.edu.tr


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans:İnönü Üniversitesi/Sağlık Yüksekokulu/2011