Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Sena Sarı

sena.sari@kapadokya.edu.tr

+90 (384) 353 5009


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Boğaziçi Üniversitesi/Yabancı Dil Eğitimi/2018