Akademik Kadro


Dr. Öğretim Üyesi Serdar Sütcü - Periodontoloji

serdar.sutcu@kapadokya.edu.tr

+90 (384) 353 5009


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Ankara Üniversitesi/ Diş hekimliği Fakültesi/1983 [BR] Tıpta Uzmanlık: Ankara Üniversitesi/ Diş Hekimliği Fakültesi/1983 [BR] Doktora:Ankara Üniversitesi/Diş Hekimliği Fakültesi/Periodontoloji/1996