Akademik Kadro


Dr. Öğretim Üyesi Serhat Aydoğan

serhat.aydogan@kapadokya.edu.tr


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi/Uçak Mühendisliği/1981 [BR] Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi/Uçak Mühendisliği/1987 [BR] Doktora:İstanbul Teknik Üniversitesi/Uçak Mühendisliği/1997