Akademik Kadro


Dr. Öğretim Üyesi Servet Karaçam

servet.karacam@kapadokya.edu.tr

+90 (384) 353 5009/1502


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans:Fırat Üniversitesi/Veterinerlik/1980 [BR] Yüksek Lisans: Fırat Üniversitesi/Veterinerlik/1980 [BR] Doktora: Selçuk Üniversitesi/Besin Hijyeni ve Teknolojisi/2000