Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Shehab A. M. Alsfoog

shehab.alsfoog@kapadokya.edu.tr

+90 (384) 353 5009/1427


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Musul Üniversitesi /Diş Hekimliği/2011 [BR] Yüksek Lisans: Musul Üniversitesi /Diş Hekimliği/2011 [BR] Doktora: Erciyes Üniversitesi /Periodontoloji/Devam Ediyor