Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Sinan Özbek

sinan.ozbek@kapadokya.edu.tr

+90 (384) 353 5009


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Kara Harp Okulu/1967