Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Sinem İkien

sinem.ikien@kapadokya.edu.tr

+90 (384) 353 5009


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans:Anadolu Üniversitesi/İşletme/2005