Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi ŞİRHAN HALİLOV

sirhan.halilov@kapadokya.edu.tr

+90 (384) 353 5009/1427


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Azerbaycan Tıp Üniversitesi/ Diş Hekimliği/ 2012