Akademik Kadro


Dr. Öğretim Üyesi Soner Mete

soner.mete@kapadokya.edu.tr

+90 (384) 353 5009


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Çukurova Üniversitesi/Kimya/2005 [BR] Yükseklisans: Çukurova Üniversitesi/Tıbbi Farmakoloji/2008 [BR] Doktora:Çukurova Üniversitesi/Tıbbi Farmakoloji/2013