Akademik Kadro


Dr. Öğretim Üyesi Şükran Katmer

sukran.katmer@kapadokya.edu.tr


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans:Gazi Üniversitesi /Makine Eğitimi/2006 [BR] Lisansüstü:Gazi Üniversitesi/Makine Eğitimi/2010 [BR] Doktora:Gazi Üniversitesi/Makine Eğitimi/2017