Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Şükran Yaşar

sukranyasartemizsoy@gmail.com


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans:Erciyes Üniversitesi/Gıda Mühendisliği/2012 [BR] Yüksek Lisans: Erciyes Üniversitesi/Gıda Mühendisliği/2017