Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Süleyman Yazgı

suleyman.yazgi@kapadokya.edu.tr


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Gazi Üniversitesi/Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği/2006 [BR] Yüksek Lisans Erciyes Üniversitesi/Yeni Türk Dili/ Devam Ediyor