Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Tansu Kuş

tansu.kus@kapadokya.edu.tr

+90 (384) 353 5009/1427


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: İstanbul Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü/2015 [BR] Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi/ Sağlık Bilimleri Enstitüsü/ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı/Nöroloji Fizyoterapistliği/2019