Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi TAYFUN CEYLAN

tayfun.ceylan@kapadokya.edu.tr

0384 3535009-204


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Dicle Üniversitesi/Biyoloji Öğretmenliği/2012 [BR] Yüksek Lisans: Erciyes Üniversitesi/Histoloji ve Embriyoloji/2017 [BR] Doktora: Erciyes Üniversitesi/Histoloji ve Embriyoloji/Devam Ediyor