Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Tezhan Tezcan

tezhan.tezcan@kapadokya.edu.tr


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans:Akdeniz Üniversitesi/İktisat/2008