Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Tuğba Tezcan

tugba.tezcan@kapadokya.edu.tr


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans:İnönü Üniversite/Biyoloji/2013 [BR] Yüksek Lisans:Erciyes Üniversitesi/Tıbbi Biyoloji/2018 [BR] Doktora: Ankara Üniversitesi/Adli Biyoloji/Devam Ediyor...