Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Tülin Karakoç

tulin.karakoc@kapadokya.edu.tr

0384 3535009/1427


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: On Dokuz Mayıs Üniversitesi/Hemşirelik/2003 [BR] Yüksek Lisans: Haliç Üniversitesi/Hemşirelik/2009