Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Uğur Hassamancıoğlu

ugur.hassamancioglu@kapadokya.edu.tr

0384 353 3009-0


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Hacettepe Üniversitesi/Çocuk Gelişimi/2015 [BR] Yükseklisans: Hacettepe Üniversitesi/Özel Eğitim/Devam ediyor