Akademik Kadro


Prof. Dr. Vesile Şenol

vesile.senol@kapadokya.edu.tr


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: İstanbul Üniversitesi/Sağlık Eğitimi/1997 [BR] Yükseklisans: Erciyes Üniversitesi/Halk Sağlığı/2000 [BR] Doktora:Erciyes Üniversitesi/Halk Sağlığı/2006