Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Volkan Tümer

volkan.tumer@kapadokya.edu.tr


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Hacettepe Üniversitesi/İngiliz Dili Eğitimi/2002 [BR] Yüksek Lisans: Kapadokya Üniversitesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı/Devam ediyor