Akademik Kadro


Dr. Öğretim Üyesi Zeliha Atioğlu

zeliha.atioglu@kapadokya.edu.tr


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Erciyes Üniversitesi/Fizik/2005 [BR] Yüksek Lisans: Erciyes Üniversitesi/Fizik/2007 [BR] Doktora: Erciyes Üniversitesi/Fizik/2013