Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Zeynep Akidağı

zeynep.akidagi@kapadokya.edu.tr


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Gazi Üniversitesi/Biyoloji/2007 [BR] Yüksek Lisans: Erciyes Üniversitesi /İmmünoloji/ Devam ediyor