Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Zeynep Bakırezen

zeynep.bakirezen@kapadokya.edu.tr

+90 (384) 353 5009


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Yeditepe Üniversitesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı/2009