Kültürel Çalışmalar (Tezli – Örgün)

Kültürel Çalışmalar; Türkoloji, filoloji, iletişim, siyaset bilimi, sosyoloji gibi alanlarda ortak ve disiplinler arası çalışmalar yapmak üzere tasarlanmış bir yüksek lisans programıdır.

Program mezunlarının kimlik, ideoloji, toplumsal bellek, küreselleşme, milliyetçilik, toplumsal cinsiyet, popüler kültür gibi dinamiklere ve antropoloji, sosyoloji, tarih, dilbilim gibi alan ve konulara yaklaşımlarında farklı bakış açıları kazanmaları ve bu konuları bilimsel olarak ele alma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Programda, “Pozitif Psikoloji”, “Medya Sosyolojisi”, “Eski Türk Kültüründe Müzik”, “Film ve Müzik Dili”, “Toplum Dilbilim”, “Türk Kültüründe Medyatik Dil Alanları”, “Ekosinema”, “Ütopya ve Distopya”, “Sovyet Dönemi Türk Edebiyatı “, “Orta Asya’dan Anadolu’ya İslam Öncesi Türk Kültürü”, “Söylem Çözümlemesi”, “Göstergebilim”, “Eski Türklerde Diplomasi” gibi derslerden oluşan geniş aralıklı bir çerçeve sunulmaktadır.

Kariyerlerine araştırmacı ve akademisyen olarak devam etmeyi düşünen öğrenciler ilgi duydukları alanlarda ders ve tez konusu seçebileceklerdir. Kültür sektöründe ya da devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarında görev almak üzere uzmanlaşmayı tercih eden öğrencilerimiz tezsiz programı tercih edebilirler. Programa tezsiz başlayarak daha sonra tezli programa geçmek de mümkündür.
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN
Değerlendirme Esasları

Genel başarı notu değerlendirmesinde aşağıdaki hesaplama esas alınır:

 1. Kabul edilen ALES puan türünden/türlerinden alınmış en yüksek puanın %50’si
 2. Lisans akademik not ortalamasının (YÖK 4’lük 100’lük sistem dönüşüm tablosuna göre) %50’si

Başvuru Koşulları

 1. Türkiye’deki ya da YÖK tarafından denkliği onaylanan yurt dışındaki üniversitelerden alınmış İnsan ve Toplum Bilimleri, Beşerî Bilimler, Fen-Edebiyat, Edebiyat, Eğitim, İletişim, Güzel Sanatlar, İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk, Turizm ve Sağlık Bilimleri fakülteleri bünyelerinde bulunan bölümlerden ve enstitü kurulu tarafından uygun bulunan diğer en az 4 yıllık programlardan lisans diplomasına sahip olmak,
 2. Lisans düzeyinde 4,00 üzerinden en az 2.00 ya da 100 üzerinden 53.33 genel akademik ortalamaya sahip olmak,
 3. ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı’nın (ALES) sayısal, sözel ya da eşit ağırlıklı puan türlerinden birinde en az 55 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından Kapadokya Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 55 puana eş değer puan almış olmak,
 4. Uluslararası öğrenci başvurularında, yukarıda belirtilen koşullara ek olarak Kapadokya Üniversitesinin ilgili mevzuatında belirlenen koşulları sağlamak.

 

Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı (Tezli) Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler:

1. Lisans Diplomasının Noter Onaylı Hali veya E-Devlet Üzerinden Alınabilen Mezuniyet Belgesi

2. Lisans Mezuniyet Transkriptinin Noter Onaylı Hali veya E-Devlet Üzerinden Alınabilen Not Döküm Belgesi (Mezuniyetteki başarı durumunu gösteren not dökümü belgesi)

3. Yurt dışı Üniversitelerden mezun olan T.C. vatandaşı öğrenciler için YÖK’ten alınacak diploma denklik belgesi

4. Nüfus Cüzdanının Fotokopisi

5. 3 fotoğraf

6. Erkek adaylar için Güncel Askerlik Durum Belgesi veya Terhis Belgesi

Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı (Tezli) Uluslararası Öğrenci Başvuru Koşulları:

a. Uluslararası öğrenci başvurularında, yukarıda belirtilen koşullara ek olarak Kapadokya Üniversitesinin ilgili mevzuatında belirlenen koşulları sağlamak.

b. Kapadokya Üniversitesi lisansüstü programlarına başvuru yapmak isteyen yabancı uyruklu adaydan istenen belgeler:

 1. Özgeçmiş,
 2. Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile birlikte bir suret fotokopisi (Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 3. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları denklik belgesi,
 4. Not Belgesi (Transkript, Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 5. ÖSYM tarafından geçerlilik süresi belirlenen ve eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil ya da lisansüstü başvuru sınavlarından asgari başarı puanı aldığını gösterir belge (varsa),
 6. Türkçe Yeterlik Belgesi (Lisans ve yüksek lisans derecesini Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylardan Türkçe Yeterlik Belgesi istenmemektedir),
 7. Pasaport fotokopisi (onaylı),
 8. Ülkesinden alınmış eğitim öğretim vizesi veya ikamet belgesi,
 9. Fotoğraf (6 adet vesikalık fotoğraf),
 10. Başvuru ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

NOT: Yabancı uyruklu adayların, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olma şartı aranmaktadır. Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olmadığı tespit edilen yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları silinmektedir.

Burs İmkânı:  Tezli programa ilgili akademik yılda kayıt olmuş toplam öğrenci sayısının %15’i kadar öğrenci burslu okumaya hak kazanır. Burs verilirken, tezli programlardaki öğrencilerin ana bilim dalları tarafından yapılan değerlendirmelerinde almış oldukları genel başarı notu esas alınacaktır.

Öğrenim ücretleri için lütfen tıklayınız.

Kültürel Çalışmalar  (Tezsiz – Uzaktan) Yüksek Lisans programı için tıklayınız.

Başvuru yapmak için tıklayınız.