Sağlık Yönetimi (Tezli)

Sağlık Yönetimi, işletme ve sağlık alanını birleştiren disiplinlerarası bir alandır. Sağlık sektörü orta ve üst düzey yöneticilik pozisyonları için nitelikli insan gücüne gereksinim duymaktadır. Kapadokya Üniversitesi Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı; bilgi seviyesi yüksek, sevk ve organizasyon becerilerine sahip, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak yetkinlikte profesyonel sağlık yöneticileri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Kapadokya Üniversitesi Sağlık Programları güçlü bir akademik altyapıya sahiptir. Üniversitenin tam donanımlı laboratuvar altyapısı, nitelikli sağlık mensuplarının yetiştirilmesini sağlamakta ve sağlık alanındaki lisansüstü programları için güçlü bir altyapı oluşturmaktadır. Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programında, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde yer alan bölümler ve Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü bünyesinde bulunan yüksek lisans programları ile akademik ve bilimsel çalışmaların yürütülmesinde iş birliği içerisinde toplum sağlığının geliştirilmesine dönük faaliyetler yürütülmektedir.

Kapadokya Üniversitesi Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı müfredatında, öğrencilerin ulusal veya uluslararası düzeyde araştırma planlayabilme becerilerini geliştirmeye yönelik derslerle birlikte, yönetim alanında uzmanlaşmalarını sağlayacak, sağlık alanına özgü oluşturulmuş, İnsan Kaynakları Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon, Muhasebe, Ekonomi gibi ileri düzeyde dersler de yer almaktadır.  Bunun yanı sıra, Sağlık Hukuku, Toplam Kalite Yönetimi gibi derslerle Sağlık Yöneticiliği alanında mesleki gelişimlerini destekleyecek dersler programın kapsamında verilmektedir.

Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı, sağlık mensuplarının sağlık yönetimi alanında profesyonelleşmelerini sağlayarak hem kamu kurum ve kuruluşlarında hem de özel sektörde sağlık alanında yönetici pozisyonunda istihdam edilmelerine olanak sağlamaktadır.  Mezunların aynı alanda doktora eğitimine devam edip, akademik kariyer yapabilme olanakları da bulunmaktadır.
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN