KAPADOKYA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
Müdür
Dr. Öğr. Üyesi Sinan Akıllı / sinan.akilli@kapadokya.edu.tr0384 353 50 09
Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Buket Köremezli / buket.koremezli@kapadokya.edu.tr0384 353 50 09
Müdür Yardımcısı 
Öğr. Gör. Bülent Özçelik / bulent.ozcelik@kapadokya.edu.tr0384 353 50 09