Estetik Diş Hekimliği (Tezsiz)

Diş hekimliği sadece hastanın fonksiyonel tedavisini yapan bir bilim dalı değil, aynı zamanda bireyin yüz estetiğinde de en önemli etkiye sahip olan ağız sağlığı ve gülüş bütünlüğünü de içermektedir.

Bu amaçla multidisipliner bir bakış açısına sahip olan, estetik olarak hastanın ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda tedavi ve materyal seçimini yapabilecek yetkin diş hekimlerinin yetiştirilmesine ihtiyaç vardır.

Estetik diş hekimliğindeki gelişmeler, porselen uygulamaları, kompozit uygulamaları, diş beyazlatma, CAD / CAM, renk seçimlerinin ötesinde, tüm yüzü ilgilendiren uygulamalara dönüşmüştür. Estetik diş hekimliğinin dudakların içinde başlayıp bitmediğinin farkındayız. Dişlerin yüzün tüm çerçevesine sığması gerekir. Bu amaçla çevresel dokuları ağız dışına ekleyerek yaratacağımız tüm estetik diş resmini tamamlayarak kozmetik diş hekimliğinde yaptıklarımızı bütünleştirecektir.

Kapadokya Üniversitesi Estetik Diş Hekimliği Yüksek Lisans Programı, restoratif tedavilerin tüm yelpazesini kapsayan, dişlerin ve implantların oral rehabilitasyonuna özel önem veren geniş bir klinik uygulama ve teorik eğitim faaliyeti sunmakta, yeni rehabilitasyon teknikleri eğitimini içermektedir.

Bu programın amacı; güncel ve kanıta dayalı bilgiyi pratik beceri ile harmanlayarak, güncel tedavi yaklaşımlarını benimseyen ve uygulayan, çözüm odaklı bireyler yetiştirerek topluma sunulan sağlık hizmetinin güçlendirilmesi ve sağlık hizmetine kalite kazandırılabilmesidir.
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN
Değerlendirme Esasları

Genel başarı notu değerlendirmesinde aşağıdaki hesaplama esas alınır:

 1. (Varsa) Kabul edilen ALES puan türünden/türlerinden alınmış en yüksek puanın %50’si
 2. Lisans akademik not ortalamasının (YÖK 4’lük 100’lük sistem dönüşüm tablosuna göre) %15’i
 3. Sözlü mülakat sınavının %35’i (Mülakat sınavından 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almak başarı ön koşuludur.)

Başvuru Koşulları

a. Diş Hekimliği Fakültesini lisans düzeyinde yurt içi ve yurt dışı okullardan (YÖK tarafından denkliği onaylanmış olmalıdır) başarıyla tamamlamış olmak;

b. Uluslararası öğrenci başvurularında, yukarıda belirtilen koşullara ek olarak Kapadokya Üniversitesinin ilgili mevzuatında belirlenen koşulları sağlamak.

Estetik Diş Hekimliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler:

 1. Lisans Diploması Aslı ve Fotokopisi
 2. Lisans Mezuniyet Transkripti Aslı ve Fotokopisi (Mezuniyetteki başarı durumunu gösteren not dökümü belgesi)
 3. Yurt dışı Üniversitelerden mezun olan T.C. vatandaşı öğrenciler için YÖK’ten alınacak diploma denklik belgesi
 4. Nüfus Cüzdanının Fotokopisi
 5. 3 fotoğraf
 6. Erkek adaylar için Güncel Askerlik Durum Belgesi veya Terhis Belgesi

 

Estetik Diş Hekimliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) Uluslararası Öğrenci Başvuru Koşulları:

a. Uluslararası öğrenci başvurularında, yukarıda belirtilen koşullara ek olarak Kapadokya Üniversitesinin ilgili mevzuatında belirlenen koşulları sağlamak.

Kapadokya Üniversitesi lisansüstü programlarına başvuru yapmak isteyen yabancı uyruklu adaydan istenen belgeler:

 1. Özgeçmiş,
 2. Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile birlikte bir suret fotokopisi (Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 3. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları denklik belgesi,
 4. Not Belgesi (Transkript, Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 5. ÖSYM tarafından geçerlilik süresi belirlenen ve eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil ya da lisansüstü başvuru sınavlarından asgari başarı puanı aldığını gösterir belge (varsa),
 6. Türkçe Yeterlik Belgesi (Lisans ve yüksek lisans derecesini Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylardan Türkçe Yeterlik Belgesi istenmemektedir),
 7. Pasaport fotokopisi (onaylı),
 8. Ülkesinden alınmış eğitim öğretim vizesi veya ikamet belgesi,
 9. Fotoğraf (6 adet vesikalık fotoğraf),
 10. Başvuru ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

NOT: Yabancı uyruklu adayların, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olma şartı aranmaktadır. Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olmadığı tespit edilen yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları silinmektedir.

Öğrenim ücretleri için lütfen tıklayınız.

Başvuru yapmak için tıklayınız.