Sağlık Yönetimi (Tezli-Tezsiz)

Sağlık Yönetimi, işletme ve sağlık alanını birleştiren disiplinlerarası bir alandır. Sağlık sektörü orta ve üst düzey yöneticilik pozisyonları için nitelikli insan gücüne gereksinim duymaktadır. Kapadokya Üniversitesi Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı; bilgi seviyesi yüksek, sevk ve organizasyon becerilerine sahip, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak yetkinlikte profesyonel sağlık yöneticileri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Kapadokya Üniversitesi Sağlık Programları güçlü bir akademik altyapıya sahiptir. Üniversitenin tam donanımlı laboratuvar altyapısı, nitelikli sağlık mensuplarının yetiştirilmesini sağlamakta ve sağlık alanındaki lisansüstü programları için güçlü bir altyapı oluşturmaktadır. Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programında, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde yer alan bölümler ve Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü bünyesinde bulunan yüksek lisans programları ile akademik ve bilimsel çalışmaların yürütülmesinde iş birliği içerisinde toplum sağlığının geliştirilmesine dönük faaliyetler yürütülmektedir.

Kapadokya Üniversitesi Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı müfredatında, öğrencilerin ulusal veya uluslararası düzeyde araştırma planlayabilme becerilerini geliştirmeye yönelik derslerle birlikte, yönetim alanında uzmanlaşmalarını sağlayacak, sağlık alanına özgü oluşturulmuş, İnsan Kaynakları Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon, Muhasebe, Ekonomi gibi ileri düzeyde dersler de yer almaktadır.  Bunun yanı sıra, Sağlık Hukuku, Toplam Kalite Yönetimi gibi derslerle Sağlık Yöneticiliği alanında mesleki gelişimlerini destekleyecek dersler programın kapsamında verilmektedir.

Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı, sağlık mensuplarının sağlık yönetimi alanında profesyonelleşmelerini sağlayarak hem kamu kurum ve kuruluşlarında hem de özel sektörde sağlık alanında yönetici pozisyonunda istihdam edilmelerine olanak sağlamaktadır.  Mezunların aynı alanda doktora eğitimine devam edip, akademik kariyer yapabilme olanakları da bulunmaktadır.
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN
Değerlendirme Esasları

Genel başarı notu değerlendirmesinde aşağıdaki hesaplama esas alınır:

 1. Kabul edilen ALES puan türünden/türlerinden alınmış en yüksek puanın %50’si
 2. Lisans akademik not ortalamasının (YÖK 4’lük 100’lük sistem dönüşüm tablosuna göre) %50’si

Başvuru Koşulları

a. Dört yıllık lisans düzeyinde yurt içi ve yurt dışı okullardan (YÖK tarafından denkliği onaylanmış olmalıdır) mezun olmak;

b. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) eşit ağırlıklı veya sayısal puan türlerinden birinden en az 55 puan almış olmak,

c. Uluslararası öğrenci başvurularında, yukarıda belirtilen koşullara ek olarak Kapadokya Üniversitesinin ilgili mevzuatında belirlenen koşulları sağlamak.

Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezli) Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler:

 1. Lisans Diploması Aslı ve Fotokopisi
 2. Lisans Mezuniyet Transkripti Aslı ve Fotokopisi (Mezuniyetteki başarı durumunu gösteren not dökümü belgesi)
 3. ALES çıktısı veya GMAT, GRE Belgesi
 4. Yurt dışı Üniversitelerden mezun olan T.C. vatandaşı öğrenciler için YÖK’ten alınacak diploma denklik belgesi
 5. Nüfus Cüzdanının Fotokopisi
 6. 3 vesikalık fotoğraf
 7. Erkek adaylar için Güncel Askerlik Durum Belgesi veya Terhis Belgesi

Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezli) Uluslararası Öğrenci Başvuru Koşulları:

a. Uluslararası öğrenci başvurularında, yukarıda belirtilen koşullara ek olarak Kapadokya Üniversitesinin ilgili mevzuatında belirlenen koşulları sağlamak.

b. Uluslararası öğrenci başvurularında ALES koşulu aranmamaktadır.

Kapadokya Üniversitesi lisansüstü programlarına başvuru yapmak isteyen yabancı uyruklu adaydan istenen belgeler:

 1. Özgeçmiş,
 2. Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile birlikte bir suret fotokopisi (Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 3. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları denklik belgesi,
 4. Not Belgesi (Transkript, Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 5. ÖSYM tarafından geçerlilik süresi belirlenen ve eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil ya da lisansüstü başvuru sınavlarından asgari başarı puanı aldığını gösterir belge (varsa),
 6. Türkçe Yeterlik Belgesi (Lisans ve yüksek lisans derecesini Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylardan Türkçe Yeterlik Belgesi istenmemektedir),
 7. Pasaport fotokopisi (onaylı),
 8. Ülkesinden alınmış eğitim öğretim vizesi veya ikamet belgesi,
 9. Fotoğraf (6 adet vesikalık fotoğraf),
 10. Başvuru ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) Başvuru Koşulları

a. Dört yıllık lisans düzeyinde yurt içi ve yurt dışı okullardan (YÖK tarafından denkliği onaylanmış olmalıdır) mezun olmak;

b. Uluslararası öğrenci başvurularında, yukarıda belirtilen koşullara ek olarak Kapadokya Üniversitesinin ilgili mevzuatında belirlenen koşulları sağlamak.

Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler:

 1. Lisans Diploması Aslı ve Fotokopisi
 2. Lisans Mezuniyet Transkripti Aslı ve Fotokopisi (Mezuniyetteki başarı durumunu gösteren not dökümü belgesi)
 3. Yurt dışı Üniversitelerden mezun olan T.C. vatandaşı öğrenciler için YÖK’ten alınacak diploma denklik belgesi
 4. Nüfus Cüzdanının Fotokopisi
 5. 3 fotoğraf
 6. Erkek adaylar için Güncel Askerlik Durum Belgesi veya Terhis Belgesi

Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) Uluslararası Öğrenci Başvuru Koşulları:

a. Uluslararası öğrenci başvurularında, yukarıda belirtilen koşullara ek olarak Kapadokya Üniversitesinin ilgili mevzuatında belirlenen koşulları sağlamak.

Kapadokya Üniversitesi lisansüstü programlarına başvuru yapmak isteyen yabancı uyruklu adaydan istenen belgeler:

 1. Özgeçmiş,
 2. Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile birlikte bir suret fotokopisi (Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 3. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları denklik belgesi,
 4. Not Belgesi (Transkript, Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 5. ÖSYM tarafından geçerlilik süresi belirlenen ve eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil ya da lisansüstü başvuru sınavlarından asgari başarı puanı aldığını gösterir belge (varsa),
 6. Türkçe Yeterlik Belgesi (Lisans ve yüksek lisans derecesini Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylardan Türkçe Yeterlik Belgesi istenmemektedir),
 7. Pasaport fotokopisi (onaylı),
 8. Ülkesinden alınmış eğitim öğretim vizesi veya ikamet belgesi,
 9. Fotoğraf (6 adet vesikalık fotoğraf),
 10. Başvuru ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

NOT: Yabancı uyruklu adayların, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olma şartı aranmaktadır. Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olmadığı tespit edilen yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları silinmektedir.

Burs İmkânı:  Tezli programa ilgili akademik yılda kayıt olmuş toplam öğrenci sayısının %15’i kadar öğrenci burslu okumaya hak kazanır. Burs verilirken, tezli programlardaki öğrencilerin ana bilim dalları tarafından yapılan değerlendirmelerinde almış oldukları genel başarı notu esas alınacaktır.

 

Öğrenim ücretleri için lütfen tıklayınız.

Başvuru yapmak için tıklayınız.