Dil ve Konuşma Terapisi (Tezli – Tezsiz)

Dil ve Konuşma Terapisi 2000’li yıllarda hızlı gelişme sürecine girmiş olan bir sağlık alanıdır. Türkiye’de bu alanda eğitim veren ilk lisans programı 2012 yılında açılmıştır. Ülkemizde nispeten yeni olan bu alanda hem uzman terapistlere hem de donanımlı akademisyenlere ihtiyaç duyulmaktadır. Dil ve konuşma terapistleri, konuşma, dil ve iletişim sorunları olan; yutma, içme ve yeme zorluğu bulunan her yaştan bireyi tedavi ederler. Çocuklarda geç konuşma, kekemelik, ses ve konuşma bozuklukları gibi bir rahatsızlıklar dil ve konuşma terapistlerinin çalışma alanları arasında yer alır.

Kapadokya Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Yüksek Lisans Programı, alanda ihtiyaç duyulan insan kaynağının nitelik ve niceliğini artırmayı; Odyoloji, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Çocuk Gelişimi bölümleri ile birlikte gerçekleştirilen interdisipliner AR-GE faaliyetleri ile de toplum sağlığına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Dil ve konuşma terapisi laboratuvarları, alanda eğitim alan lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin uygulama eğitimlerinde kullanılmaktadır. Laboratuvarlar, bünyesinde altı adet terapi ve gözlem odası (her oda tek kişi kapasiteli), dil ve konuşma/temel eğitim laboratuvarı, konuşma bozuklukları laboratuvarı (akustik-aerodinamik-rezonans-yutma testlerini kapsayan) bulunmaktadır.

Kapadokya Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Yüksek Lisans öğretim programı öğrencilerin, hem uluslararası seviyede araştırma yapma becerilerini geliştirmeyi, hem de mesleki uzmanlaşmalarını hedeflemektedir. Öğrencilere teorik derslerin yanı sıra klinik ileri uygulama dersleri de verilerek, Dil ve Konuşma Terapisi alanında kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olmaları sağlanmaktadır.

Dil ve Konuşma Terapisi Yüksek Lisans Programı mezunları “Uzman Dil ve Konuşma Terapisti” unvanını almaktadırlar.
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Dil ve Konuşma Terapisi Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Değerlendirme Esasları

Genel başarı notu değerlendirmesinde aşağıdaki hesaplama esas alınır:

 1. Kabul edilen ALES puan türünden/türlerinden alınmış en yüksek puanın %50’si
 2. Lisans akademik not ortalamasının (YÖK 4’lük 100’lük sistem dönüşüm tablosuna göre) %50’si

Başvuru Koşulları

 1. Türkiye’deki ya da YÖK tarafından denkliği onaylanan yurt dışındaki üniversitelerin Dil ve Konuşma Terapisi Lisans programından mezun olmak,
 2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) sayısal, sözel veya eşit ağırlıklı puan türünden en az 55 puan almış olmak.

 Dil ve Konuşma Terapisi Yüksek Lisans Programı (Tezli) Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler:

 1. Lisans Diplomasının Noter Onaylı Hali veya E-Devlet Üzerinden Alınabilen Mezuniyet Belgesi
 2. Lisans Mezuniyet Transkriptinin Noter Onaylı Hali veya E-Devlet Üzerinden Alınabilen Not Döküm Belgesi (Mezuniyetteki başarı durumunu gösteren not dökümü belgesi)
 3. ALES çıktısı veya GMAT, GRE Belgesi
 4. Yurt dışı Üniversitelerden mezun olan T.C. vatandaşı öğrenciler için YÖK’ten alınacak diploma denklik belgesi
 5. Nüfus Cüzdanının Fotokopisi
 6. 3 fotoğraf
 7. Erkek adaylar için Güncel Askerlik Durum Belgesi veya Terhis Belgesi

Dil ve Konuşma Terapisi Yüksek Lisans Programı (Tezli) Uluslararası Öğrenci Başvuru Koşulları:

a. Uluslararası öğrenci başvurularında, yukarıda belirtilen koşullara ek olarak Kapadokya Üniversitesinin ilgili mevzuatında belirlenen koşulları sağlamak.

b. Kapadokya Üniversitesi lisansüstü programlarına başvuru yapmak isteyen yabancı uyruklu adaydan istenen belgeler:

 1. Özgeçmiş,
 2. Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile birlikte bir suret fotokopisi (Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 3. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları denklik belgesi,
 4. Not Belgesi (Transkript, Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 5. ÖSYM tarafından geçerlilik süresi belirlenen ve eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil ya da lisansüstü başvuru sınavlarından asgari başarı puanı aldığını gösterir belge (varsa),
 6. Türkçe Yeterlik Belgesi (Lisans ve yüksek lisans derecesini Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylardan Türkçe Yeterlik Belgesi istenmemektedir),
 7. Pasaport fotokopisi (onaylı),
 8. Ülkesinden alınmış eğitim öğretim vizesi veya ikamet belgesi,
 9. Fotoğraf (6 adet vesikalık fotoğraf),
 10. Başvuru ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

NOT: Yabancı uyruklu adayların, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olma şartı aranmaktadır. Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olmadığı tespit edilen yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları silinmektedir.

Dil ve Konuşma Terapisi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz-Örgün)

Değerlendirme Esasları

Genel başarı notu değerlendirmesinde aşağıdaki hesaplama esas alınır:

 1. (Varsa) Kabul edilen ALES puan türünden/türlerinden alınmış en yüksek puanın %50’si
 2. Lisans akademik not ortalamasının (YÖK 4’lük 100’lük sistem dönüşüm tablosuna göre) %50’si

Başvuru Koşulları

 1. Türkiye’deki ya da YÖK tarafından denkliği onaylanan yurt dışındaki üniversitelerin Dil ve Konuşma Terapisi Lisans programından mezun olmak.

 Dil ve Konuşma Terapisi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz-Örgün) Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler:

 1. Lisans Diplomasının Noter Onaylı Hali veya E-Devlet Üzerinden Alınabilen Mezuniyet Belgesi
 2. Lisans Mezuniyet Transkriptinin Noter Onaylı Hali veya E-Devlet Üzerinden Alınabilen Not Döküm Belgesi (Mezuniyetteki başarı durumunu gösteren not dökümü belgesi)
 3. ALES çıktısı veya GMAT, GRE Belgesi (varsa)
 4. Yurt dışı Üniversitelerden mezun olan T.C. vatandaşı öğrenciler için YÖK’ten alınacak diploma denklik belgesi
 5. Nüfus Cüzdanının Fotokopisi
 6. 3 fotoğraf
 7. Erkek adaylar için Güncel Askerlik Durum Belgesi veya Terhis Belgesi

Dil ve Konuşma Terapisi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz-Örgün) Uluslararası Öğrenci Başvuru Koşulları:

a. Uluslararası öğrenci başvurularında, yukarıda belirtilen koşullara ek olarak Kapadokya Üniversitesinin ilgili mevzuatında belirlenen koşulları sağlamak.

b. Kapadokya Üniversitesi lisansüstü programlarına başvuru yapmak isteyen yabancı uyruklu adaydan istenen belgeler:

 1. Özgeçmiş,
 2. Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile birlikte bir suret fotokopisi (Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 3. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları denklik belgesi,
 4. Not Belgesi (Transkript, Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 5. ÖSYM tarafından geçerlilik süresi belirlenen ve eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil ya da lisansüstü başvuru sınavlarından asgari başarı puanı aldığını gösterir belge (varsa),
 6. Türkçe Yeterlik Belgesi (Lisans ve yüksek lisans derecesini Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylardan Türkçe Yeterlik Belgesi istenmemektedir),
 7. Pasaport fotokopisi (onaylı),
 8. Ülkesinden alınmış eğitim öğretim vizesi veya ikamet belgesi,
 9. Fotoğraf (6 adet vesikalık fotoğraf),
 10. Başvuru ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

NOT: Yabancı uyruklu adayların, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olma şartı aranmaktadır. Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olmadığı tespit edilen yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları silinmektedir.

Burs İmkânı:  Tezli programa ilgili akademik yılda kayıt olmuş toplam öğrenci sayısının %15’i kadar öğrenci burslu okumaya hak kazanır. Burs verilirken, tezli programlardaki öğrencilerin ana bilim dalları tarafından yapılan değerlendirmelerinde almış oldukları genel başarı notu esas alınacaktır.

Öğrenim ücretleri için lütfen tıklayınız.

Başvuru yapmak için tıklayınız.