2020-2021 Güz Yarıyılı için 1. Başvuru Dönemi

  • Başvuruların Alınması: 22 Mayıs – 13 Haziran 2020
  • Değerlendirme / Online Mülakatlar: 15 – 19 Haziran 2020
  • Sonuç İlanı: 20 Haziran 2020
  • Kesin Kayıt: 22-27 Haziran 2020

2020-2021 Güz Yarıyılı için 2. Başvuru Dönemi*

  • Başvuruların Alınması: 15-31 Temmuz 2020
  • Değerlendirme /Online Mülakatlar : 1-7 Ağustos 2020
  • Sonuç İlanı : 8 Ağustos 2020
  • Kesin Kayıt: 10-15 Ağustos 2020

* Kontenjan sınırları dâhilinde Ağustos-Eylül 2020 dönemlerine planlanmış 3. başvuru döneminin detayları da ayrıca duyurulacaktır.