Uluslararası İlişkiler (Tezli)

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programında, uluslararası sistemi oluşturan çeşitli aktörler arasındaki ilişkilerin ve bunların bireysel ve ortak düzenlerine hâkim olan dinamiklerin ileri düzey analizleri yapılmaktadır. Program, ileri düzey siyaset ve uluslararası ilişkiler teorileri bilgisi çerçevesinde, devletlerin işleyişinden uluslararası sorunlara, uluslararası sistemin yapısından dünya politikasına, kültürel etkileşimlerden küresel ekonomik ve ticari ilişkilerin siyasi ve toplumsal sonuçlarına kadar pek çok konuyu akademik seviyede analiz etmektedir.

Kapadokya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı, ülkemizin ve dünyanın değişen dinamikleri ve siyasi-iktisadi dengeleri içinde, Uluslararası İlişkiler disiplininin geleneksel ve yeni kuramları, bölge kültürleri ve çalışmaları konularında bilgi sahibi; sürekli gelişime, öğrenmeye ve eleştirel düşünmeye açık, yayın yapma ve analitik düşünme odaklı uluslararası ilişkiler uzmanları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Öğretim programı, Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği, İleri Düzey Uluslararası İlişkiler Kuramları ve Seminer dersleri gibi temel derslerin yanında, Çin ve Uzak Doğu, Afrika’da Güncel Sorunlar, Avrupa Birliği Politikaları, Orta Asya ve Kafkasya gibi uzmanlaşmaya yönelik alan dersleri yer almaktadır. Programda, Küresel Tartışmalar, Uluslararası Hukuk, Barış ve Çatışma, Uluslararası Göç, Demokrasi, Kalkınma ve İnsan Hakları gibi kuramsal düzeyde tartışma ve araştırmaların teşvik edildiği dersler de bulunmaktadır

Donanımlı akademisyenlerimizin koordinasyonunda yürütülen bilimsel araştırma projeleri, yayınlanan akademik kitaplar, her yıl düzenlenen uluslararası çalıştaylar, kamu kurumlarıyla yürütülen projeler ve yayımlanan bilimsel akademik dergimiz (Cappadocia Journal of Area Studies), lisansüstü eğitimimizi destekleyen unsurlardır.
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN
Değerlendirme Esasları

Genel başarı notu değerlendirmesinde aşağıdaki hesaplama esas alınır:

 1. Kabul edilen ALES puan türünden/türlerinden alınmış en yüksek puanın %50’si
 2. Lisans akademik not ortalamasının (YÖK 4’lük 100’lük sistem dönüşüm tablosuna göre) %50’si

Başvuru koşulları

 1. Türkiye’deki ya da YÖK tarafından denkliği onaylanan yurt dışındaki üniversitelerden alınmış lisans diplomasına sahip olmak,
 2. Lisans düzeyinde 4.00 üzerinden en az 2.00 genel akademik ortalamaya sahip olmak,
 3. ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı’nın (ALES) sayısal, sözel ya da eşit ağırlıklı puan türlerinden birinde en az 55 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından Kapadokya Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 55 puana eşdeğer puan almış olmak.

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezli) Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler:

 1. Lisans Diplomasının Noter Onaylı Hali veya E-Devlet Üzerinden Alınabilen Mezuniyet Belgesi
 2. Lisans Mezuniyet Transkriptinin Noter Onaylı Hali veya E-Devlet Üzerinden Alınabilen Not Döküm Belgesi (Mezuniyetteki başarı durumunu gösteren not dökümü belgesi)
 3. ALES çıktısı veya GMAT, GRE Belgesi
 4. Yurt dışı Üniversitelerden mezun olan T.C. vatandaşı öğrenciler için YÖK’ten alınacak diploma denklik belgesi
 5. Nüfus Cüzdanının Fotokopisi
 6. 3 fotoğraf
 7. Erkek adaylar için Güncel Askerlik Durum Belgesi veya Terhis Belgesi

 Uluslararası İlişkiler Lisans Programı (Tezli) Uluslararası Öğrenci Başvuru Koşulları:

a. Uluslararası öğrenci başvurularında, yukarıda belirtilen koşullara ek olarak Kapadokya Üniversitesinin ilgili mevzuatında belirlenen koşulları sağlamak.

b. Uluslararası öğrenci başvurularında ALES koşulu aranmamaktadır.

c. Kapadokya Üniversitesi lisansüstü programlarına başvuru yapmak isteyen yabancı uyruklu adaydan istenen belgeler:

 1. Özgeçmiş,
 2. Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile birlikte bir suret fotokopisi (Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 3. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları denklik belgesi,
 4. Not Belgesi (Transkript, Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 5. ÖSYM tarafından geçerlilik süresi belirlenen ve eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil ya da lisansüstü başvuru sınavlarından asgari başarı puanı aldığını gösterir belge (varsa),
 6. Türkçe Yeterlik Belgesi (Lisans ve yüksek lisans derecesini Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylardan Türkçe Yeterlik Belgesi istenmemektedir),
 7. Pasaport fotokopisi (onaylı),
 8. Ülkesinden alınmış eğitim öğretim vizesi veya ikamet belgesi,
 9. Fotoğraf (6 adet vesikalık fotoğraf),
 10. Başvuru ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

NOT: Yabancı uyruklu adayların, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olma şartı aranmaktadır. Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olmadığı tespit edilen yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları silinmektedir.

Burs İmkânı: Tezli programa ilgili akademik yılda kayıt olmuş toplam öğrenci sayısının %15’i kadar öğrenci burslu okumaya hak kazanır. Burs verilirken, tezli programlardaki öğrencilerin ana bilim dalları tarafından yapılan değerlendirmelerinde almış oldukları genel başarı notu esas alınacaktır.

Öğrenim ücretleri için lütfen tıklayınız.

Uluslararası İlişkiler (Tezsiz – Uzaktan) Yüksek Lisans programı için tıklayınız.

Başvuru yapmak için tıklayınız.