2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Sunum Tarihleri

2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi sunumları ALMS sistemi üzerinden yapılacaktır.
Sunum takvimini indirmek için tıklayınız.