Misyon

KÜN Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsünün misyonu, araştırma yöntemlerine hâkim, disiplinlerarası çalışmalar yürütebilecek bilgi ve beceriye sahip, etik değerleri haiz uzmanlar ve bilim insanları yetiştirerek evrensel bilginin üretilmesine katkıda bulunmaktır.

Vizyon

KÜN Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsünün vizyonu, bilimsel araştırma kültürünün yerleşmesi ve entelektüel gelişimin desteklenmesi yolu ile yapılacak ileri düzey araştırmalar sayesinde yerel ve küresel sorunlara çözümler üretmektir.