Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler (Tezsiz – Uzaktan)

Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Programı, kentleşmenin sebeplerini ve çevresel sonuçlarını küresel ve yerel ölçeklerde değerlendirmekte; kent tarihi ve kültürü, kent sosyolojisi, kent mimarisi/kentsel tasarım vb. konuları ile yerel yönetimlerin bu alanlardaki rolünü ele almaktadır.

Kapadokya Üniversitesi Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Programı, kentleşmenin sosyal, siyasal, ekonomik ve çevresel sonuçlarını değerlendiren; yerel yönetimlerin bu alandaki görev ve sorumluluklarını bilen, çevre ve ekoloji sorunlarına duyarlı, akademisyenler, kamu görevlileri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Alanın Türkiye’deki öncü isimlerinin yönetiminde ve uzman akademik kadrosuyla, disiplinlerarası çalışmalarda bulunacak yüksek lisans programı, siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, şehir ve bölge planlama, mimarlık, çevre mühendisliği, jeoloji mühendisliği gibi alanlardan gelen öğrencilere yönelik esnek yapıda bir program sunmaktadır. Programda, Kent ve Çevre Hukukuna Giriş, Türk Yerel Yönetim Sistemi gibi temel derslerin yanı sıra, kentleşmenin kuramsal boyutlarını el alan 20. Yüzyıl Kent Kuramları, küresel ölçekte güncel tartışma konusu olan çevre sorunlarına ilişkin Ekolojik Bunalım ve İklim Siyaseti ile Yeşil Siyasal Düşünce dersleri verilmektedir.

Ayrıca, program bünyesinde her ders döneminde, alanında uzman isimlerin konuk edildiği seminer etkinlikleri yapılmaktadır. Sivil Toplum, Üniversite, Yerel Yönetim alanlarında görev alan öncü isimlerin verdiği seminerler sayesinde öğrencilerimizin hem kuramsal bilgiye hem de pratikteki işleyişe hâkim olması amaçlanmaktadır. Bu sayede öğrencilerimiz, derslerde öğrendikleri teorik yaklaşımları pekiştirirken diğer yandan alandaki güncel durum ve gelişmeleri, doğrudan uzman isimlerden dinleme ve öğrenme fırsatını deneyimlemektedir.
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN
Değerlendirme Esasları

Genel başarı notu değerlendirmesinde aşağıdaki hesaplama esas alınır:

 1. (Varsa) Kabul edilen ALES puan türünden/türlerinden alınmış en yüksek puanın %50’si
 2. Lisans akademik not ortalamasının (YÖK 4’lük 100’lük sistem dönüşüm tablosuna göre) %50’si

Başvuru Koşulları

a. Türkiye’deki ya da YÖK tarafından denkliği onaylanan yurt dışındaki üniversitelerden alınmış İktisadî ve İdarî Bilimler, Siyasal Bilgiler, İnsan ve Toplum Bilimleri, Beşeri Bilimler, Fen-Edebiyat, Eğitim, Teknik Eğitim ve İletişim fakülteleri bölümlerinden; Mimarlık ve Mühendislik bölümlerinden ve Şehir ve Bölge Planlama; Sosyoloji; Hukuk bölümlerinden lisans diplomasına sahip olmak.

b. Aday Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile Kapadokya Üniversitesi arasında yapılmış olan protokol kapsamında başvuru yapıyorsa, ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı’nın (ALES) sayısal, sözel ya da eşit ağırlıklı puan türlerinden birinde en az 55 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından Kapadokya Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 55 puana eş değer puan almış olmak.

Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Programı (Tezsiz-Uzaktan) Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler:

1. Lisans Diplomasının Noter Onaylı Hali veya E-Devlet Üzerinden Alınabilen Mezuniyet Belgesi

2. Lisans Mezuniyet Transkriptinin Noter Onaylı Hali veya E-Devlet Üzerinden Alınabilen Not Döküm Belgesi (Mezuniyetteki başarı durumunu gösteren not dökümü belgesi)

3. ALES çıktısı veya GMAT, GRE Belgesi (varsa)

4. Yurt dışı Üniversitelerden mezun olan T.C. vatandaşı öğrenciler için YÖK’ten alınacak diploma denklik belgesi

5. Nüfus Cüzdanının Fotokopisi

6. 3 fotoğraf

7. Erkek adaylar için Güncel Askerlik Durum Belgesi veya Terhis Belgesi

Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Programı (Tezsiz-Uzaktan) Uluslararası Öğrenci Başvuru Koşulları:

a. Uluslararası öğrenci başvurularında, yukarıda belirtilen koşullara ek olarak Kapadokya Üniversitesinin ilgili mevzuatında belirlenen koşulları sağlamak.

b. Kapadokya Üniversitesi lisansüstü programlarına başvuru yapmak isteyen yabancı uyruklu adaydan istenen belgeler:

 1. Özgeçmiş,
 2. Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile birlikte bir suret fotokopisi (Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 3. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları denklik belgesi,
 4. Not Belgesi (Transkript, Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 5. ÖSYM tarafından geçerlilik süresi belirlenen ve eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil ya da lisansüstü başvuru sınavlarından asgari başarı puanı aldığını gösterir belge (varsa),
 6. Türkçe Yeterlik Belgesi (Lisans ve yüksek lisans derecesini Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylardan Türkçe Yeterlik Belgesi istenmemektedir),
 7. Pasaport fotokopisi (onaylı),
 8. Ülkesinden alınmış eğitim öğretim vizesi veya ikamet belgesi,
 9. Fotoğraf (6 adet vesikalık fotoğraf),
 10. Başvuru ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

NOT: Yabancı uyruklu adayların, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olma şartı aranmaktadır. Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olmadığı tespit edilen yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları silinmektedir.

 

Öğrenim ücretleri için lütfen tıklayınız.

Kent Çevre ve Yerel Yönetimler (Tezli – Örgün) Yüksek Lisans programı için tıklayınız.

Başvuru yapmak için tıklayınız.