Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsüne hoş geldiniz!

Üniversitemizin “Bölgesel, ulusal ve küresel sorunlara bilimsel çözümler üretmek” vizyonu doğrultusunda 2017 yılında ilk kurulan birimlerinden birisi olan Enstitümüz, 2018-2019 akademik yılında eğitim-öğretime başlamıştır. O zamandan bu yana, Enstitümüzde sunulan lisansüstü programların sayısı hem Üniversitemizin içerisinden doğduğu Kapadokya Meslek Yüksek Okulunun değerli birikimini hem de genç üniversitemizin geleceğe dönük yüzünü temsil eden farklı bilim alanlarını içerecek şekilde sürekli bir artış içerisinde olmuştur; olmaya da devam edecektir.

Mustafapaşa Kampüsümüzden bilim dünyasına açılan bir kapı olan tarihi Enstitü Konağı’nda sunulan bugünü yakalamış, gerçek ihtiyaçlara cevap veren ve yenilikçi programlar, alanında yetkin ve uluslararası tecrübeye sahip yüksek nitelikli öğretim kadroları tarafından yürütülmekte, öğrencilerin akademik etik ve profesyonellik kavramlarına sımsıkı bağlı kalarak kendilerini kişisel, bilimsel ve mesleki açılardan geliştirmelerine rehberlik edilmektedir. Yüzlerce yıllık bir kültürel mirası ve geleneği temsil eden bir mekânda kurulmuş olan Enstitümüz, aynı zamanda günümüz bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde yükseköğretimde küresel çapta meydana gelen yöntem ve kavram değişimlerine, nitelikten de taviz vermeden, uyum sağlamada önder bir kurum niteliğindedir. Bir kısmına Kapadokya’nın meşhur kaya mağaraları içerisinde tasarlanmış dersliklerden güçlü teknolojik altyapımızla ulaştığımız ve Türkiye’nin dört bir yanından aramıza katılan öğrencilerimizin gecenin geç saatlerinde bile canlı tuttuğu, avlusunda entelektüel tartışmaların ders aralarında bile devam ettiği çok özel bir atmosfere sahip bir bilim yuvasıdır Enstitümüz.

Bu samimi heyecanı destelemek için akademi içinden ve dışından duayen ve uzman konukların katılımıyla düzenlediğimiz “Yüksek Lisans Seminerleri” ve “Tez ve Yazı Kampı” gibi etkinliklerle öğrencilerimizin bilimsel ve profesyonel havayı derslerin dışında da solumasını sağlıyoruz. Daha şimdiden uluslararası değişim programları kapsamında yabancı öğrencilerin ve öğretim üyelerinin bulunduğu Enstitümüzün çok yakın zamanda ulusal ve uluslararası bilim çevrelerine yön veren saygın bir kuruma dönüşeceğine inanıyoruz.

Üstlendiğimiz misyonun gerçekleştirilmesine yönelik katkıda bulunan tüm değerli meslektaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma ve öğrencilerimize teşekkürlerimi sunar, mezunlarımıza ve aramıza katılacak tüm yeni lisansüstü eğitim adaylarına esenlik ve başarılar dilerim.

Doç. Dr. Sinan Akıllı
Müdür