Odyoloji (Tezli – Tezsiz)

Odyoloji (işitme bilimi), işitme ve denge bozukluklarının önlenmesi, tanılanması ve rehabilitasyonu ile ilgilenen bir bilim dalıdır.  Odyologlar, tüm yaş grupları için işitme sisteminin değerlendirilmesi; işitme kaybının tanılanması ve rehabilitasyonu konularda görev yaparlar.

Kapadokya Üniversitesi Odyoloji Yüksek Lisans Programının amacı bilimsel üretime katkı sağlayan, mesleki donanımı yüksek, yeterli ve yetkin Odyoloji Uzmanları yetiştirmekte, öğrencilerin eleştirel bakış açısına sahip olmalarını hedeflemekte, bilimsel düşünme becerilerini geliştirmektedir.

Program içeriğinde anatomi, fizyoloji, akustik, elektrofizyolojik testler, işitme cihazları ve koklear implant (biyonik kulak), Vestibüler ve Denge gibi dersler yer almaktadır. Program mezunları, hastayı odyolojik olarak tüm yönleri ile değerlendirme, gerekli objektif ve subjektif testleri yapabilme, hastaya odyolojik tanı koyabilme ve gerekli durumlarda hastayı amplifikasyon açısından yönlendirebilme; yaptıkları testler sonrasında elektrofizyolojik değerlendirme (ABR-İşitsel beyin sapı cevabı, timpanometri, OAE-otoakustik emisyon cevabı ve ASSR-Auditory Steady State Response) gerekliliğine karar verebilme; uygun olduğu takdirde hastaya amplifikasyon uygulaması yapabilme; vestibüler problemi olan hastayı değerlendirme, gerekli testleri uygulama, test sonucunu yorumlama ve hastaya özel vestibüler rehabilitasyon programı hazırlayabilme konularında bilgi ve becerilere sahip olmaktadırlar.

Kapadokya Üniversitesi Odyoloji Yüksek Lisans Programı mezunları, “bilim uzmanlığı” unvanı alarak mezun olmaktadırlar. İşitme ve denge problemleri ile ilgili klinik ve akademik çalışmalarda uzmanlık düzeyinde derinleşmekte ve geliştirdikleri yeterlilikleri kullanabilir, ileri düzeyde mesleki uygulama ve araştırma yapabilir hale gelmektedirler.
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN
Odyoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Değerlendirme Esasları

Genel başarı notu değerlendirmesinde aşağıdaki hesaplama esas alınır:

 1. Kabul edilen ALES puan türünden/türlerinden alınmış en yüksek puanın %50’si
 2. Lisans akademik not ortalamasının (YÖK 4’lük 100’lük sistem dönüşüm tablosuna göre) %50’si

Başvuru Koşulları

a. Türkiye’deki ya da YÖK tarafından denkliği onaylanan yurt dışındaki üniversitelerden alınmış a) Odyoloji lisans diplomasına sahip olmak; veya b) Odyometri ön lisans derecesi ile lisans tamamlama programları ya da DGS kapsamında (isim değişikliği yapılmış programları da kapsayacak şekilde) 4 yıllık lisans eğitimi tamamlanabilen programlarının herhangi birisinden mezun olmak; veya c) en az 4 yıllık Dil ve Konuşma Terapisi, Nöroloji, KBB, Anatomi, Psikoloji, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Yönetimi lisans programlarının herhangi birisinden mezun olmak,

Not: “c)” kategorisine göre başvuru yapan adayların programa kabul edilmeleri halinde müfredatta bulunan derslere ek olarak en fazla 2 adet olmak üzere bilimsel hazırlık fark dersleri almaları beklenebilecektir.

b. ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı’nın (ALES) sayısal ya da eşit ağırlıklı puan türlerinden birinde en az 55 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından Kapadokya Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 55 puana eşdeğer puan almış olmak.

Odyoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli) Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler:

1. Lisans Diplomasının Noter Onaylı Hali veya E-Devlet Üzerinden Alınabilen Mezuniyet Belgesi

2. Lisans Mezuniyet Transkriptinin Noter Onaylı Hali veya E-Devlet Üzerinden Alınabilen Not Döküm Belgesi (Mezuniyetteki başarı durumunu gösteren not dökümü belgesi)

3. ALES çıktısı veya GMAT, GRE Belgesi

4. Yurt dışı Üniversitelerden mezun olan T.C. vatandaşı öğrenciler için YÖK’ten alınacak diploma denklik belgesi

5. Nüfus Cüzdanının Fotokopisi

6. 3 fotoğraf

7. Erkek adaylar için Güncel Askerlik Durum Belgesi veya Terhis Belgesi

Odyoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli) Uluslararası Öğrenci Başvuru Koşulları:

a. Uluslararası öğrenci başvurularında, yukarıda belirtilen koşullara ek olarak Kapadokya Üniversitesinin ilgili mevzuatında belirlenen koşulları sağlamak.

b. Uluslararası öğrenci başvurularında ALES koşulu aranmamaktadır.

c. Kapadokya Üniversitesi lisansüstü programlarına başvuru yapmak isteyen yabancı uyruklu adaydan istenen belgeler:

 1. Özgeçmiş,
 2. Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile birlikte bir suret fotokopisi (Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 3. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları denklik belgesi,
 4. Not Belgesi (Transkript, Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 5. ÖSYM tarafından geçerlilik süresi belirlenen ve eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil ya da lisansüstü başvuru sınavlarından asgari başarı puanı aldığını gösterir belge (varsa),
 6. Türkçe Yeterlik Belgesi (Lisans ve yüksek lisans derecesini Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylardan Türkçe Yeterlik Belgesi istenmemektedir),
 7. Pasaport fotokopisi (onaylı),
 8. Ülkesinden alınmış eğitim öğretim vizesi veya ikamet belgesi,
 9. Fotoğraf (6 adet vesikalık fotoğraf),
 10. Başvuru ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

NOT: Yabancı uyruklu adayların, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olma şartı aranmaktadır. Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olmadığı tespit edilen yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları silinmektedir.

Odyoloji Yüksek Lisans Programı (Tezsiz-Örgün)

Değerlendirme Esasları

Genel başarı notu değerlendirmesinde aşağıdaki hesaplama esas alınır:

 1. (Varsa) Kabul edilen ALES puan türünden/türlerinden alınmış en yüksek puanın %50’si
 2. Lisans akademik not ortalamasının (YÖK 4’lük 100’lük sistem dönüşüm tablosuna göre) %50’si

Başvuru Koşulları

a.Türkiye’deki ya da YÖK tarafından denkliği onaylanan yurt dışındaki üniversitelerden alınmış a) Odyoloji lisans diplomasına sahip olmak; veya b) Odyometri ön lisans derecesi ile lisans tamamlama programları ya da DGS kapsamında (isim değişikliği yapılmış programları da kapsayacak şekilde) 4 yıllık lisans eğitimi tamamlanabilen programlarının herhangi birisinden mezun olmak; veya c) en az 4 yıllık Dil ve Konuşma Terapisi, Nöroloji, KBB, Anatomi, Psikoloji, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Yönetimi ve enstitü kurulu tarafından uygun bulunan diğer sağlık alanı lisans programlarının herhangi birisinden mezun olmak,

Not: “c)” kategorisine göre başvuru yapan adayların programa kabul edilmeleri halinde müfredatta bulunan derslere ek olarak en fazla 2 adet olmak üzere bilimsel hazırlık fark dersleri almaları beklenebilecektir.

Odyoloji Yüksek Lisans Programı (Tezsiz-Örgün) Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler:

1. Lisans Diplomasının Noter Onaylı Hali veya E-Devlet Üzerinden Alınabilen Mezuniyet Belgesi

2. Lisans Mezuniyet Transkriptinin Noter Onaylı Hali veya E-Devlet Üzerinden Alınabilen Not Döküm Belgesi (Mezuniyetteki başarı durumunu gösteren not dökümü belgesi)

3. ALES çıktısı veya GMAT, GRE Belgesi (varsa)

4. Yurt dışı Üniversitelerden mezun olan T.C. vatandaşı öğrenciler için YÖK’ten alınacak diploma denklik belgesi

5. Nüfus Cüzdanının Fotokopisi

6. 3 fotoğraf

7. Erkek adaylar için Güncel Askerlik Durum Belgesi veya Terhis Belgesi

Odyoloji Yüksek Lisans Programı (Tezsiz-Örgün) Uluslararası Öğrenci Başvuru Koşulları:

a. Uluslararası öğrenci başvurularında, yukarıda belirtilen koşullara ek olarak Kapadokya Üniversitesinin ilgili mevzuatında belirlenen koşulları sağlamak.

b. Kapadokya Üniversitesi lisansüstü programlarına başvuru yapmak isteyen yabancı uyruklu adaydan istenen belgeler:

 1. Özgeçmiş,
 2. Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile birlikte bir suret fotokopisi (Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 3. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alacakları denklik belgesi,
 4. Not Belgesi (Transkript, Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 5. ÖSYM tarafından geçerlilik süresi belirlenen ve eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil ya da lisansüstü başvuru sınavlarından asgari başarı puanı aldığını gösterir belge (varsa),
 6. Türkçe Yeterlik Belgesi (Lisans ve yüksek lisans derecesini Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylardan Türkçe Yeterlik Belgesi istenmemektedir),
 7. Pasaport fotokopisi (onaylı),
 8. Ülkesinden alınmış eğitim öğretim vizesi veya ikamet belgesi,
 9. Fotoğraf (6 adet vesikalık fotoğraf),
 10. Başvuru ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

NOT: Yabancı uyruklu adayların, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olma şartı aranmaktadır. Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olmadığı tespit edilen yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları silinmektedir.

Burs İmkânı:  Tezli programa ilgili akademik yılda kayıt olmuş toplam öğrenci sayısının %15’i kadar öğrenci burslu okumaya hak kazanır. Burs verilirken, tezli programlardaki öğrencilerin ana bilim dalları tarafından yapılan değerlendirmelerinde almış oldukları genel başarı notu esas alınacaktır.

 

Öğrenim ücretleri için lütfen tıklayınız.

Başvuru yapmak için tıklayınız.