Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tezsiz – Uzaktan)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, siyasetin tarihsel ve kuramsal gelişimi ile devlet, toplum ve insan ilişkilerinin siyasal boyutlarını anlamaya çalışan akademik bir disiplindir.  Eski çağlardan günümüze siyasal düşüncenin gelişimi, mevcut siyasal uygulamaların nedenleri ve sonuçlarına ilişkin akademik değerlendirmeler ve kuramsal tartışmalar bu alanın konularıdır.

Kapadokya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı, dünyadaki çağdaş kuramsal tartışmaları ve güncel uygulamaları izleyen akademik kadrosu ve yenilikçi müfredatıyla, siyaset alanında hakikati bulup öğrenmeyi bilen; planlı düşünme ve yaratma yeteneklerine sahip; siyaset bilimi, kamu yönetimi ve uluslararası siyaset nosyonlarını birlikte değerlendirerek hipotezler geliştirebilen kamu yöneticileri ve akademisyenler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Öğretim programı siyaset bilimi alanında zorunlu dersler ile yönetim bilimi alanında seçmeli dersler içermektedir. Öğrenciler, Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği ile seminer dersleriyle, akademik yazım teknikleri konusunda, tezlerine, projelerine ya da makalelerine yönelik çalışmalar yapmakta; Siyaset Kuramları, Çağdaş Devlet Düzenleri, Toplum Bilimde Güncel Tartışmalar, Siyasal Düşünceler Tarihi dersleriyle siyasal teori konusunda derinlikli tartışmalar yürütmekte; Yönetim Kuramları ve Kamu Yönetimi, Kentler ve Siyaset, Türkiye’de Siyasal Hareketler dersleriyle de siyasal ve yönetsel uygulama süreçleri konularına yoğunlaşmaktadırlar.

Siyaset bilimi, kamu yönetimi, yönetim bilimi, siyasi tarih gibi alanların duayen isimleriyle düzenlenin seminerler, Kapadokya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programını, benzerlerinden ayıran önemli bir özelliktir.
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN
Değerlendirme Esasları

Genel başarı notu değerlendirmesinde;
Lisans akademik not ortalamasının (YÖK 4’lük 100’lük sistem dönüşüm tablosuna göre) hesaplaması esas alınır.

Başvuru Koşulları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

 1. Dört yıllık bir lisans diplomasına sahip olmak.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler:

 1. Lisans Diplomasının Noter Onaylı Hali veya E-Devlet Üzerinden Alınabilen Mezuniyet Belgesi
 2. Lisans Mezuniyet Transkriptinin Noter Onaylı Hali veya E-Devlet Üzerinden Alınabilen Not Döküm Belgesi (Mezuniyetteki başarı durumunu gösteren not dökümü belgesi)
 3. Yurt dışı Üniversitelerden mezun olan T.C. vatandaşı öğrenciler için YÖK’ten alınacak diploma denklik belgesi
 4. Nüfus Cüzdanının Fotokopisi
 5. 3 fotoğraf
 6. Erkek adaylar için Güncel Askerlik Durum Belgesi veya Terhis Belgesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) Uluslararası Öğrenci Başvuru Koşulları:

a. Uluslararası öğrenci başvurularında, yukarıda belirtilen koşullara ek olarak Kapadokya Üniversitesinin ilgili mevzuatında belirlenen koşulları sağlamak.

b. Uluslararası öğrenci başvurularında ALES koşulu aranmamaktadır.

c. Kapadokya Üniversitesi lisansüstü programlarına başvuru yapmak isteyen yabancı uyruklu adaydan istenen belgeler:

 1. Başvuru Formu,
 2. Özgeçmiş,
 3. Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile birlikte bir suret fotokopisi (Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 4. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları denklik belgesi,
 5. Not Belgesi (Transkript, Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 6. ÖSYM tarafından geçerlilik süresi belirlenen ve eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil ya da lisansüstü başvuru sınavlarından asgari başarı puanı aldığını gösterir belge (varsa),
 7. Türkçe Yeterlik Belgesi (Lisans ve yüksek lisans derecesini Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylardan Türkçe Yeterlik Belgesi istenmemektedir),
 8. Pasaport fotokopisi (onaylı),
 9. Ülkesinden alınmış eğitim öğretim vizesi veya ikamet belgesi,
 10. Fotoğraf (6 adet vesikalık fotoğraf),
 11. Başvuru ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

NOT: Yabancı uyruklu adayların, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olma şartı aranmaktadır. Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olmadığı tespit edilen yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları silinmektedir.

Öğrenim ücretleri için lütfen tıklayınız.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tezli – Örgün) Yüksek Lisans programı için tıklayınız.

Başvuru yapmak için tıklayınız.