Kapadokya Üniversitesi nerede?

Üniversitemiz Mustafapaşa, Sabiha Gökçen, Ürgüp ve Uçhisar Sanat yerleşkeleri olmak üzere dört yerleşkede eğitim – öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü nerede?

Enstitümüz, Mustafapaşa yerleşkesinde yer almaktadır.

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsünde hangi programlar bulunmaktadır?

❖ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans (Tezli ve Tezsiz-Uzaktan)
❖ Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler Yüksek Lisans (Tezli ve Tezsiz-Uzaktan)
❖ İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans (Tezli ve Tezsiz-Uzaktan)
❖ Odyoloji Yüksek Lisans (Tezli ve Tezsiz)

Lisansüstü programlarınızdaki eğitimler hangi yerleşkelerde verilmektedir?

Programlar                                            Yerleşke

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi           Mustafapaşa

Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler            Mustafapaşa

İngiliz Dili ve Edebiyatı                           Mustafapaşa

Odyoloji                                                     Ürgüp

Lisansüstü programlarınıza ne zaman başvuru yapabilirim?

Enstitümüz lisansüstü programlarına kabul için başvurular hem Güz hem de Bahar yarıyılları öncesinde alınmaktadır. İlgili başvuru dönemlerinin tarihleri Enstitümüz web sitesinde ilan edilmektedir.  2020-2021 Güz yarıyılında programlara kabul için 1. Başvuru Dönemi başvuruları 22 Mayıs – 13 Haziran 2020 tarihleri aralığında yapılacaktır. Kontenjan sınırları dâhilinde Temmuz ve Ağustos-Eylül 2020 dönemlerine planlanmış 2. ve 3. başvuru dönemlerinin detayları da ayrıca duyurulacaktır.

Yüksek Lisans başvurusunu nasıl yapabilirim?

Enstitüsü web sayfası üzerinden başvuru yapmak istediğiniz programlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Linkte (www.kapadokya.edu.tr/akademik/lisansustu-egitim-ogretim-ve-arastirma-enstitusu/basvuru) yer alan başvuru formunu doldurup diğer gerekli evraklarla birlikte lisansustu@kapadokya.edu.tr adresine göndererek başvuruda bulunabilirsiniz.

Yüksek lisans programlarında ALES şartı var mı?

Tezli yüksek lisans programları için ALES’ten ilgili puan türünden 55 ve üstü (ya da eşdeğeri belge e-ALES, GRE – GMAT) bir puan almanız gerekmektedir. Tezsiz yüksek lisans programlarında (bazı özel uygulamalar haricinde) ALES sınav sonuç belgesi sağlamak “başvuru koşulu” olarak aranmamaktadır. Ancak bazı programlar özelinde adayların ALES puanları belgelenmesi halinde değerlendirmede dikkate alınmaktadır.

Başvuru ve kayıt için istenen evrakların geçerlilik süresi nedir?

• YDS, e-YDS ve YÖKDİL 5 yıl geçerlidir.
• ALES, GRE ve GMAT 5 yıl geçerlidir.

Programlara başvuru koşulları nelerdir?

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tezli ve Tezsiz): Dört yıllık bir lisans diplomasına sahip olmak,

İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tezli): İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans diplomasına sahip olmak; Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Mütercim-Tercümanlık, Karşılaştırmalı Edebiyat veya İngilizce Öğretmenliği lisans programlarının herhangi birisinden mezun olup İngiliz Dili ve Edebiyatı’nda yan dal sertifikası sahibi olmak veya lisans düzeyinde İngiliz dili, edebiyatı ve kültürü içerikli en az 12 kredilik ders almış ve başarmış olmak,

İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tezsiz): İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Mütercim-Tercümanlık, İngilizce Öğretmenliği, Karşılaştırmalı Edebiyat lisans diplomasına sahip olmak veya İnsan ve Toplum Bilimleri, Beşeri Bilimler, İletişim, Fen-Edebiyat, Edebiyat ve Eğitim fakülteleri bünyelerinde bulunan diğer bölümlerden lisans diplomasına sahip olmak,

Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler (Tezli): İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, Hukuk, İnsan ve Toplum Bilimleri, Beşeri Bilimler, Fen-Edebiyat, Mimarlık ve Mühendislik fakültelerinden veya Şehir ve Bölge Planlama ile Sosyoloji bölümlerinden lisans diplomasına sahip olmak,

Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler (Tezsiz): İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, Hukuk, İnsan ve Toplum Bilimleri, Beşeri Bilimler, Fen-Edebiyat, Eğitim, Teknik Eğitim, İletişim, Mimarlık ve Mühendislik fakültelerinden veya Şehir ve Bölge Planlama ile Sosyoloji bölümlerinden lisans diplomasına sahip olmak,

Odyoloji (Tezli ve Tezsiz): Odyoloji lisans diplomasına sahip olmak; veya Odyometri ön lisans derecesi ile lisans tamamlama programları ya da DGS kapsamında 4 yıllık lisans eğitimi tamamlanabilen programlarının (Acil Durum ve Afet Yönetimi, Fizik, Fizik Mühendisliği, Optik ve Akustik Mühendisliği, Odyoloji, Özel Eğitim Öğretmenliği) herhangi birisinden mezun olmak; veya en az 4 yıllık Dil ve Konuşma Terapisi, Nöroloji, KBB, Anatomi, Psikoloji, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Yönetimi lisans programlarının herhangi birisinden mezun olmak.

Tezli yüksek lisans ile tezsiz yüksek lisans arasındaki fark nedir?

Tezli yüksek lisans 4 yarıyıldan oluşur. Tez çalışması ile mezun olunur. Tezsiz yüksek lisans 3 yarıyıldan oluşur, tez çalışması yapmadan sadece dersleri vererek ve dönem projesi sunumu yapılarak mezun olunur.

Kayıt için yanımda getirmem gereken evraklar nelerdir?

• Lisans Diploması Aslı ve Fotokopisi
• Lisans Mezuniyet Transkripti (mezuniyetteki başarı durumunu gösteren not dökümü belgesi) Aslı ve Fotokopisi
• ALES çıktısı veya GMAT, GRE Belgesi (ilgili program için talep ediliyorsa)
• Yurt dışı üniversitelerden mezun olan T.C. vatandaşı öğrenciler için YÖK’ten alınacak diploma denklik belgesi
• Nüfus Cüzdanının Fotokopisi
• 3 fotoğraf
• Erkek adaylar için Güncel Askerlik Durum Belgesi veya Terhis Belgesi

Lisansüstü programlara başvuru ücretli midir?

Lisansüstü programlara başvuru ücretsizdir.

Lisansüstü derslerin içerikleri hakkında nereden bilgi alabilirim?

Üniversitemiz web sitesinin “öğrenciler” sayfasındaki “Bilgi Paketi” kısmından bilgi alabilirsiniz: http://bilgipaketi.kapadokya.edu.tr

Dersler hangi zaman aralıklarında olmaktadır?

Yüksek lisans programlarında ders gün ve saatleri çalışan öğrenciler dikkate alınarak düzenlenmektedir. Bazı programlarda ise, cumartesi günleri de eğitim verilmektedir. Dersler genellikle hafta içi akşam saatlerinde yapılmaktadır.

Herhangi bir yüksek lisans programına özel öğrenci olarak katılabilir miyim?

2019-2020 Bahar yarıyılı itibariyle son kez olmak üzere, başvuru esnasında herhangi bir lisansüstü programda kayıtlı olmayan adaylar enstitü yönetim kurulunun onayı ile üniversitemizce belirlenen ders ücretini ödemek koşuluyla lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. 2020-2021 Güz yarıyılından başlamak üzere, programlarımıza özel öğrenci kabulünde diğer bir yükseköğretim kurumundaki bir lisansüstü programda kayıtlı öğrenci olma koşulu aranacaktır. Detay için bkz.: 22 Kasım 2019 tarihli YÖK yönetmelik değişikliği:
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191122-7.htm

Enstitü ile ilgili detaylı bilgi almak için kiminle görüşebilirim?

Enstitümüzle ilgili her türlü soru için 0384 353 50 09 (Dahili 1600- 1202) numaralı telefondan iletişime geçebilir veya lisansustu@kapadokya.edu.tr e-posta adresine sorularınızı ulaştırabilirsiniz.

Türkiye Belediyeler Birliği, belediyeler, belediyelere bağlı idareler ile iştiraklerinden birinde çalışıyorum, burs veya indirim alabilir miyim?

Üniversitemiz ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında yapılmış olan lisansüstü eğitim iş birliği protokolü kapsamında; Birlik, belediyeler ve belediyelere bağlı idareler ile bunların iştiraklerinin yönetici, teknik ve idari personeli ile seçilmiş mensuplarının halihazırda görev yapan personelleri burs veya indirim imkanından yararlanabilir. Ayrıntılı bilgi için irtibata geçiniz.